Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva pro rok 2019  ze dne 21.12.2019          

DOTKNI SE KŘÍDEL Z.S.

IČO :06467521

Jívka 216

účastníci:

Miroslav Jirsa

Aneta Mášová

Ivana Jirsová

1. Ochrana přírody

Stejně jako v předešlém roce se i v roce 2019 stala ochrana přírody i nadále nedůležitější činností naší neziskové organizace Dotkni se křídel z.s.  EVVO byla dosažena především prostřednictvím výukových programů (EVP). Naše organizace měla v nabídce   4  programy (EVP) . Myslivost a její vliv  a význam(EVP1),Sokolnictví jako nehmotné kulturní dědictví zapsané v UNESCO (EVP2) a Lovecká kynologie.(EVP3)Poslední EVP pro nemocné a postižené a to i zrakově tzv. Falconyterapie (EVP4).Tyto programy byly vytvořeny a přizpůsobeny posluchačům pro Mš,Zš ,Zsš,ústavy,domovy a nemocniční zařízení.Jednalo se především o jednodenní programy v trvání od 1,5h do 3h dle věku posluchačů.Díky nim se snažíme působit nejen na děti , ale i ostatní občany různého věku , a tím podpořit jejich motivaci k ochraně a šetrnému zacházení s přírodou.Za výukou jsme nejčastěji dojížděli přímo do škol a jiných zařízení.Samotná realizace pak probíhala nejčastěji ve třídách,školní zahradě nebo okolí školy či jiného zařízení.

Děti v mateřské škole jsou povzbuzovány kombinací her s dramatickými , smyslovými aktivitami doprovází po celou dobu živými ukázkami.(Např. EPV 2 s ukázkami a kontaktem živých dravců.EVP3 ukázka loveckých plemen). Chceme jim přiblížit hravou a nenásilnou formou přírodu kolem nich a nasměrovat je ke zvýšení zájmu o ni. Současně jsme se zúčastnili na  různých akcích jak pro děti  tak pro veřejnost.

Programy jsou orientované na téma o přírodě, životním prostředí a kulturním dědictví ČR. (EVP2 sokolnictví jako nehmotné kulturní dědictví.

Na rozhraní měsíce září, října byla vystavena na webových stránkách  spolku ,  FB stránkách a nabídnuta prostřednictví e-mailů do škol a jiných zařízení  několika  krajů.

V letošním roce jsme zavítali do 36 malotřídních škola školek, 4 krát za postiženými a 2 krát do nemocnice za pacienty s programem Falconyterapie (EVP4).

Celkem 3660 účastníků, 5400 účastnikohodin což nás velmi potěšilo. Oproti loňskému roku je nárůst o 30%.

2. PROGRAMY PRO RODINY

Vzhledem ke zvýšenému zájmu v našem regionu jsme v letošním roce také umožnili návštěvu našeho Ekocentra veřejnosti s doprovodem a besedou v menším rozsahu. Tuto možnost využilo  kolem 100 lidí různého věku i ze sousedního Polska a s radostí s námi strávili volný čas , kdy se dozvěděli podrobnosti o nás i o zvířatech u nás chovaných.

3. KULTURNÍ AKCE   PRO  VEŘEJNOST

Každým rokem pořádáme  kulturní akci Zažij kulturní dědictví lidstva. Tato akce v roce 2019 byla již 4 v pořadí. Akce je dvoudenní za účasti veřejnosti a podpory mysliveckého sdružení a pořádá se v Okrese Prostějov. Účastnici tak mají možnost zažít přímo v přírodě praktickou ukázku lovu s dravci a být tak součástí sokolnictví s celodenním programem. Tento program doposud nebyl financován , tudíž bez jakéhokoliv zisku  a zúčastnilo se kolem 200 osob různého věku. Rádi bychom do roku 2020 získali možnost zařadit tento program do programů tradičních a pokusili se získat finanční podporu od kraje  nebo města.Také se na letošní rok 2020 plánuje podobná akce na okrese Plzeň .

V roce 2029 jsme byli součástí celodenních akcí (např. dětské dny, dožínky, myslivecké slavnosti a výstavy). Již 4 rokem jsme byli součástí myslivecké výstavy jak v Kroměříži na Floře, tak na Natura VIVA v Lysé nad Labem a Flora Olomouc kde nás navštívilo několik tisíc lidí a tak jsme úspěšně využili prezentace neziskové organizace Dotkni se křídel z.s. DSC02030.JPG

Další velkou prezentací jsou celodenní akce na zámku Dětenice, Stezce korunami   stromů v Jánský Lázních,slavnosti řemesel v Kuksu.

Jednou z nejúspěšnější akcí prezentace bylo natáčení s tv Nova v přímém přenosu a natáčení pro hendikepované do programu Návrat do života.Dále jsme natáčeli s Hunting tv. Poprvé to bylo natáčení EVP2 ve školce a podruhé Sokolnické lovy v praxi na zámku Jičíněves. Tyto akce také nejsou nikterak financované , ba naopak,ale pro nás velmi důležité.Těchto různých celodenních akcí se celkem za rok 2019 uskutečnilo 64.Na těchto akcích nás shlédlo a přišlo s námi do kontaktu kolem 20000 lidí,což je pouhý odhad.Tento počet je vypočítám s průměrem 300 osob na akci , ale byl mnohem vyšší.Jen na celodenních výstavách doprovázených besedou se zúčastnilo několika tisíc lidí.

4. PREZENTACE V MEDIÍCH

Několik článků z našich akcí se publikovalo i v tištěných mediích. Nejen že sami vkládáme články do různých časopisů, ale také se o nás některá media zmínila. Veškeré články jsou přístupné na internetu.

5. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Tvorba propagačních materiálů, jako letáky a nabídky EVVO s programy.

6. Finanční zpráva

Přehled nákladů, výnosů a výsledků hospodaření pro rok 2019 se vyhodnocuje.

7. PODĚKOVÁNÍ

Činnost vzdělávacího a ekologického střediska by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a jednotlivců. Za veškerou pomoc,přízeň  i povzbuzení jsme vděčni a všem na tomto místě upřímně děkujeme.

Datum výroční zprávy                       21.21.2019      ve Vlásence

Zkontroloval                       Ivana Jirsová – statutární orgán – předseda z.s.

V Jívce                   22.12.2019                  Ivana Jirsová

účetní závěrka

přehled příjmů a výdajů

přehled majetku a závazků

© 2024: Dotkni se křídel z.s. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress