Výroční zpráva 2020

  Výroční zpráva pro rok 2020 ze dne 21.12.2020

DOTKNI SE KŘÍDEL Z.S.                                 

IČO :06467521

Jívka 216

účastníci:

Miroslav Jirsa

Aneta Mášová

Ivana Jirsová

1. Ochrana přírody

Stejně jako v předešlém roce se i v roce 2020 stala ochrana přírody i nadále nejdůležitější činností naší neziskové organizace Dotkni se křídel z.s. EVVO byla dosažena především prostřednictvím výukových programů (EVP). Naše organizace měla v nabídce 4 programy (EVP) . Myslivost a její vliv a význam(EVP1),Sokolnictví jako nehmotné kulturní dědictví zapsané v UNESCO (EVP2) a Lovecká kynologie.(EVP3).Poslední EVP pro nemocné a postižené a to i zrakově tzv. Falconyterapie (EVP4).Tyto programy byly vytvořeny a přizpůsobeny posluchačům pro Mš,Zš ,Szš,ústavy,domovy a nemocniční zařízení.Jednalo se především o jednodenní programy v trvání od 1,5h do 3h dle věku posluchačů.Díky nim se snažíme působit nejen na děti , ale i ostatní občany různého věku , a tím podpořit jejich motivaci k ochraně a šetrnému zacházení s přírodou.Za výukou jsme nejčastěji dojížděli přímo do škol a jiných zařízení.Samotná realizace pak probíhala nejčastěji ve třídách,školní zahradě nebo okolí školy či jiného zařízení.

Děti v mateřské škole jsou povzbuzováni kombinací her s dramatickými , smyslovými aktivitami doprovází po celou dobu živými ukázkami.(Např. EPV 2 s ukázkami a kontaktem živých dravců.EVP3 ukázka loveckých plemen). Chceme jim přiblížit hravou a nenásilnou formou přírodu kolem nich a nasměrovat je ke zvýšení zájmu o ni. Současně jsme se zúčastnili na různých akcích jak pro děti tak pro veřejnost.

Programy jsou orientované na téma o přírodě, životním prostředí a kulturním dědictví ČR. (EVP2) sokolnictví jako nehmotné kulturní dědictví ČR zapsané v UNESCO.

Na rozhraní měsíce září, října byla vystavena na webových stránkách spolku , FB stránkách a nabídnuta prostřednictví e-mailů do škol a jiných zařízení několika krajů.

V letošním roce jsme zavítali do 26  malotřídních škol a školek, 4 krát za postiženými Falconyterapie (EVP4).

Oproti loňskému roku byl zájem  o tyto akce o 30 procent vyšší,ale bohužel přes letošní opatření ohledně covidu -19,který nás kompletně uzavřel po většinu roku je nebylo možné uskutečnit..Smutné je,že nemáme nárok na jakoukoli kompenzaci.

2. PROGRAMY PRO RODINY

Vzhledem ke zvýšenému zájmu v našem regionu jsme v letošním roce také umožnili návštěvu našeho Ekocentra veřejnosti s doprovodem a besedou v menším rozsahu. Tuto možnost využilo kolem 100 lidí různého věku i ze sousedního Polska a s radostí s námi strávili volný čas , kdy se dozvěděli podrobnosti o nás i o zvířatech u nás chovaných.Také jsme letos uspořádali  akci pro rodiny s dětmi pod názvem Odpoledne se zvířátky Dotkni se křídel.Na této dětské akci nás s překvapením navštívilo více jak 100 lidí.Věříme že i v následujícím roce tuto akci budeme opakovat.

3. KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

Každým rokem pořádáme kulturní akci Zažij kulturní dědictví lidstva. Tato akce v roce 2020 byla již 5 v pořadí. Akce je dvoudenní za účasti veřejnosti a podpory mysliveckého sdružení a pořádá se v Okrese Prostějov. Účastníci tak mají možnost zažít přímo v přírodě praktickou ukázku lovu s dravci a být tak součástí sokolnictví s celodenním programem. Tento program doposud nebyl financován , tudíž bez jakéhokoliv zisku a zúčastnilo se kolem 150 osob různého věku. Rádi bychom do roku 2021 získali možnost zařadit tento program do programů tradičních a pokusili se získat finanční podporu od kraje nebo města.Také se na letošní rok 2021 plánuje podobná akce na okrese Plzeň,která měla být již letos,ale z důvodu opatření týkající se covid-19 byla posunuta.  V roce 2020 jsme byli součástí celodenních akcí (např. dětské dny, dožínky, myslivecké slavnosti a výstavy). Již 2 rokem jsme byli součástí myslivecké výstavy na Floře Olomouc a letos již po 5  na Natura VIVA v Lysé nad Labem kde nás navštívilo několik tisíc lidí i přes hygienická opatření, a tak jsme úspěšně využili prezentace neziskové organizace Dotkni se křídel z.s.

Další velkou prezentací jsou celodenní akce na zámku Dětenice a akce na různých výstavách.Jednou z nejúspěšnější akcí prezentace bylo natáčení s čt1,čt24 a natáčení pro tv Hunting. Poprvé to bylo natáčení EVP2 ve školce a podruhé Sokolnické lovy v praxi na zámku Jičíněves. Tyto akce také nejsou nikterak financované , ba naopak,ale pro nás velmi důležité.Těchto různých celodenních akcí se celkem za rok 2020 uskutečnilo 19.Na těchto akcích nás shlédlo a přišlo s námi do kontaktu kolem 1000 lidí,což je pouhý odhad.Tento počet je vypočítám s průměrem 50 osob na akci , ale byl mnohem vyšší.Jen na celodenních výstavách doprovázených besedou se zúčastnilo zhruba 5 tisíc lidí.

4. PREZENTACE V MÉDIÍCH

Několik článků z našich akcí se publikovalo i v tištěných médiích. Nejen že sami vkládáme články do různých časopisů, ale také se o nás některá media zmínila. Veškeré články jsou přístupné na internetu.

5. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Tvorba propagačních materiálů, jako letáky a nabídky EVVO s programy.

6. Finanční zpráva

Přehled nákladů, výnosů a výsledků hospodaření pro rok 2020 se vyhodnocuje.

7. PODĚKOVÁNÍ

Činnost vzdělávacího a ekologického střediska by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a jednotlivců, kteří nám pomáhají jak finančně tak materiálně.Za veškerou pomoc,přízeň i povzbuzení jsme vděčni a všem na tomto místě upřímně děkujeme.

Datum výroční zprávy 21.12.2020 ve Vlásence

Zkontroloval Ivana Jirsová – statutární orgán – předseda z.s.

© 2024: Dotkni se křídel z.s. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress