Články

Zažij kulturní
dědictví lidstva:

V. sokolnické setkání
a lov s dravci
2020
Neúprosně se přiblížilo datum
dalo by se říct již tradičního sokolnického setkání, které pořádáme
jako spolek Dotkni se křídel ve
spolupráci s Mysliveckým sdružení Předina-Kobeřice a Vojenským
klubem myslivosti (VKM) Přerov.
Toto setkání se již pátým rokem
uskutečňuje v krásné honitbě nedaleko Prostějova. Všichni se moc
těší na tuto akci, kde se opět kamarádi z předchozích ročníků, ale
nejen oni, zase po roce sejdou.
Letošní ročník však byl vzhledem
k opatřením ohledně Covid–19
s otazníky. Obavy z počasí, které
si s námi zahrává a nedá se naplánovat, vystřídaly obavy, kolik se
zúčastní sokolníků a kolik veřejnosti, pro kterou se tato akce také
pořádá.
Environmentální osvěta a propagace sokolnictví jako nehmotného kulturního dědictví je náš
program, který i zde má své opodstatnění. Veřejnost má možnost
zhlédnout ukázky dravců a sov
před zahájením lovu a po oficiálním zahájení a upřesnění podmínek se zúčastní sokolnického lovu
jako korona.
Letošní setkání bylo naplánováno na 2.–4. 10. 2020 a jako obvykle
bylo dvoudenní, neboť sraz některých účastníků se koná vzhledem
ke vzdálenosti a přípravám již
v pátek. Počasí nám celkem přálo. Nepršelo, zato ale statečně
foukalo.
V sobotu se konal sraz všech
účastníků setkání na místním
fotbalovém hřišti a kupodivu
s velkým počtem jak veřejnosti,
tak přímo sokolníků. Sokolnické
akce se přijelo účastnit 13 dravců,
z toho čtyři orli, dva jestřábi
a sedm kání Harrisových. Návštěvníků z řad veřejnost bylo
kolem stovky lidí i s dětmi, kterým
bylo umožněno zhlédnout dravce
a sovy nejen z našeho spolku. Po
nástupu, vzhledem k bezpečnosti
při lovu s orly, mohli do pole pouze
dospělí a starší 15 let. Mladší pouze na vlastní nebezpečí. Nálada
byla skvělá, zvěře dostatek, občas
vykouklo i slunce, jen ten vítr byl
problémový a dravcům ztěžoval
lov. Na sobotním výřadu se tak
v odpoledních hodinách v doprovodu trubače objevily dva kusy
srnčí zvěře a dva zajíci.
Sobota byla i ve znamení oslav,
které se konaly na myslivecké chatě při večerním posezení s přáteli
a zahrnovaly též vyhlášení krále
lovu. Slavil se nejen pátý ročník
setkání, ale také životní jubilea,
neboť hospodář MS, spolupořadatel a účastník za VKM Zdeněk
Erva oslavil 60 let, sokolník Miroslav Jirsa 50 let a má maličkost 54.
Oslava se neobešla bez prasátka
z grilu a jiných pochutin a o vyprávění nejen zážitků z tohoto dne
nebyla nouze.
Nadešel poslední den lovu. Nedělní část probíhá již bez korony
a do honitby se vychází rovnou
od chaty. Opět foukal silný vítr,
naštěstí bez deště. Tentokrát byl
úspěšnější lov na zajíce, takže
na výřadu leželi tři zajíci a jeden
králík. Opět, jako v minulých ročnících, bylo viděno dostatečné
množství zvěře, o kterou se místní
myslivci skvěle starají a o možnost
loveckých útoků nebyla nouze. Byl
to krásný víkend s přáteli a již nyní
se plánuje šestý ročník. Budeme
doufat, že se všichni sejdeme ve
zdraví a budeme moci v této akci
pokračovat. Bohužel se již neuvidíme s členem VKM a místopředsedou MS Předina–Kobeřice,
dlouholetým myslivcem a přítelem
Františkem Žvátorou, který podlehl Covidu–19 ve věku 73 let. Bude
nám chybět.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se jakkoliv zasloužili o pořádání této akce. Těšíme se na další ročník.
Myslivosti a sokolnictví zdar!
Ivana JIRSOVÁ

© 2024: Dotkni se křídel z.s. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress