Falconyterapie – animoterapie

V současné době se stále více setkáváme s tím, že různí dobrovolníci v dobré víře při svých návštěvách zařízení svou činnost prezentují animoterapii, nejčastěji jako canisterapii.  Bohužel dost často se stává, že tato činnost nemá se skutečnou terapií nic společného. Tímto však v žádném případě nelze odsuzovat či odmítat tyto dobrovolné aktivity. Není totiž neobvyklé, že animoterapeut se zvířetem jsou pro klienta jedinou „návštěvou z venku“ a suplují tak roli rodinných příslušníků. Stejně jako v jiných oborech platí, že také terapeut by měl být ke své činnosti proškolen.

Léčebné účinky animoterapie

Všechny druhy animoterapie mají zásadní význam pro klienty. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy animoterapie (AAA neboli Animal assisted Actvities / Aktivity za asistence zvířat ) lze animoterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT neboli Animal assisted Therapy /Terapie za asistence zvířat).

Jak animoterapie léčí?

  • působí antidepresivně
  • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
  • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
  • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
  • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
  • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
  • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce
  • na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, např. psi podněcují ke hře a k pohybu
  • zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci
  • přinášejí pocit štěstí

Podle teorie harvardského biologa E.O.Wilsona jsou lidké bytosti přitahovány ke všem životním formám přírody, a tím tedy člověk od pradávna využíval léčivou symbiózu se zvířaty. Podle této teorie má každý živý organismus coby bioenergetický zdroj schopnost probouzet samoléčitelské schopnosti jiného organismu. A právě proto v současnosti, kdy se lidé více vzdalují soužití s přírodou, je právě tato schopnost zvířat hodnotná a vzácnější než dříve. Již jen v základu totiž aktivuje množství pozitivních citů a již jen tímto posůsobí antistresově a antidepresivně.

Animoterapeutičtí klienti

Animoterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné.

U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může zvíře plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích – sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.

Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.

Vzhledem k současnému trendu ve společnosti lze očekávat nárůst klientely z oblasti intenzivně pracujích a psychicky náročných profesí.
Pro provozování cílené terapie (zejména v případech, kdy animoterapeut nemá praktické zkušenosti s psychologií klienta a nebo se jedná o klienta u kterého je též nezbytná přítomnost jeho psychologa či psychoterapeuta) je většinou zapotřebí kromě osoby vedoucí zvíře také a zvířete také odborník, který vede klienta – terapeut. Pouze v případech, kdy je animoterapeut natolik erudován a situace u konkrétního klienta to umožňuje (např.při odstranění fóbií, psych.bloků a pod.), pak terapeut vede klienta i zvíře současně

« (Předchozí příspěvek)
(Následující příspěvek) »


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2024: Dotkni se křídel z.s. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress