Autor: administrator


Programy Dotkni se křídel z.s.

https://www.canva.com/design/DAFWjTHQpmM/hMdoIigG0jKD90X1uruKmw/edit?utm_content=DAFWjTHQpmM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


O chovu dravých ptáků s manželi Jirsovými

10.12.2022 Další rozhovor ,tentokrát v rozhlasu rádia sever. Bylo nám ctí toto místo navštívit 🙂 https://sever.rozhlas.cz/o-chovu-dravych-ptaku-s-manzeli-ivanou-a-miroslavem-jirsovymi-8888157 O chovu dravých ptáků s manželi Ivanou a Miroslavem Jirsovými 10. prosinec 2022 Svět zvířat Největší audioportál na českém internetu O chovu dravých ptáků s manželi Ivanou a Miroslavem Jirsovými27:57 Manželé Ivana a Miroslav JirsoviPokračovat ve čtení


Když dravci pomáhají

Tento rozhovor ze dne 30.10.2022 s rádiem žurnál si pod tímto odkazem můžete poslechnout. https://radiozurnal.rozhlas.cz/cro_soundmanager/files/8858358/field_main_audio Když dravci pomáhají. „Falconyterapie pomáhá hendikepovaným, nevidomým i nemohoucím,“ popisují chovatelé 30. říjen 2022Host Radiožurnálu Největší audioportál na českém internetu S dravci jezdíme i do domovů pro seniory. Když nemohou lidé za přírodou, musí příroda zaPokračovat ve čtení


Falconyterapie v praxi

Pravidelně jednou do měsíce navštěvujeme domov seniorů na lůžkovém oddělení.Není to však jediný domov a doufáme že ani poslední.Je to pro nás potěšení rozdávat radost.Tito lidé již nemají možnost toulkami přírodou a pozorování zvěře,a tak ta příroda chodí za nimi. Falconyterapie je náš vlastní projekt.Je jediny v ČR a coPokračovat ve čtení


Bambiho narozeninová akce

V létě na den dětí jsme uspořádali akci s názvem Bambiho narozeninová akce.Na odkaze níže se můžete přesvedčit o výsledku dne. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkrkonossky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fekocentrum-dotkni-se-kridel-solovicky-dvur-dravci-20210610.html%3Ffbclid%3DIwAR1qEKOVG1fbcWG95XnTY0GQPxgBPn0KuYJZWNkb3TNIlnXe0rgh-HKiOyk&h=AT1x9rTI0USVJY4SwRnZE-ACoS8ljrJNYkjXs-RaaH051tnE3mK-JYZNiBQDPXGD1fRlixeZy7psNYEvRERlReLSu6ztSTgciQTPL_2CMjd6Es4jNn4WmrFgHmyJWJZ8gGPN&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2CCjuyUu-5e4ikS7SrM_LkC0f0nrijCZyM5k9PkmzG7bgdG42_CDo5oLuq3KJ83Ra5ZgXvaTvv6XGNV12pxkKhdlAIo4CmXaOzZfe5ba-EPOXv34ncuk56Ld2M1zmRYW-A7Pa1rj48mr_PVa7tTJ6YVljCXRXNziHhziTEu0R1_0aeWYE2OC3q23P8z5l7RsXDCVe8


Letošní rok 2021 byl rokem i vzdělávacím

Je důležité se neustále zdokonalovat a učit.Nikdo není dokonalý,ani my.Práce s postiženými různého druhu je velice náročná a každá sebemenší chyba může ublížit.A tak je tento kurz pro nás velice užitečný.Základy rozpoznání různého druhu postižení,manipulace s vozíčkáři a vozíčky i způsob komunikace jsou důležitou součástí naší práce. Eko osvěta


Zážitkový den


Bez názvu


Bambiho narozeninová akce

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/ekocentrum-dotkni-se-kridel-solovicky-dvur-dravci-20210610.html


Falconyterapie – animoterapie

V současné době se stále více setkáváme s tím, že různí dobrovolníci v dobré víře při svých návštěvách zařízení svou činnost prezentují animoterapii, nejčastěji jako canisterapii.  Bohužel dost často se stává, že tato činnost nemá se skutečnou terapií nic společného. Tímto však v žádném případě nelze odsuzovat či odmítat tytoPokračovat ve čtení


© 2023: Dotkni se křídel z.s. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress