Autor: administrator


Falconyterapie v praxi

Pravidelně jednou do měsíce navštěvujeme domov seniorů na lůžkovém oddělení.Není to však jediný domov a doufáme že ani poslední.Je to pro nás potěšení rozdávat radost.Tito lidé již nemají možnost toulkami přírodou a pozorování zvěře,a tak ta příroda chodí za nimi. Falconyterapie je náš vlastní projekt.Je jediny v ČR a coPokračovat ve čtení


Bambiho narozeninová akce

V létě na den dětí jsme uspořádali akci s názvem Bambiho narozeninová akce.Na odkaze níže se můžete přesvedčit o výsledku dne. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkrkonossky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fekocentrum-dotkni-se-kridel-solovicky-dvur-dravci-20210610.html%3Ffbclid%3DIwAR1qEKOVG1fbcWG95XnTY0GQPxgBPn0KuYJZWNkb3TNIlnXe0rgh-HKiOyk&h=AT1x9rTI0USVJY4SwRnZE-ACoS8ljrJNYkjXs-RaaH051tnE3mK-JYZNiBQDPXGD1fRlixeZy7psNYEvRERlReLSu6ztSTgciQTPL_2CMjd6Es4jNn4WmrFgHmyJWJZ8gGPN&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2CCjuyUu-5e4ikS7SrM_LkC0f0nrijCZyM5k9PkmzG7bgdG42_CDo5oLuq3KJ83Ra5ZgXvaTvv6XGNV12pxkKhdlAIo4CmXaOzZfe5ba-EPOXv34ncuk56Ld2M1zmRYW-A7Pa1rj48mr_PVa7tTJ6YVljCXRXNziHhziTEu0R1_0aeWYE2OC3q23P8z5l7RsXDCVe8


Letošní rok 2021 byl rokem i vzdělávacím

Je důležité se neustále zdokonalovat a učit.Nikdo není dokonalý,ani my.Práce s postiženými různého druhu je velice náročná a každá sebemenší chyba může ublížit.A tak je tento kurz pro nás velice užitečný.Základy rozpoznání různého druhu postižení,manipulace s vozíčkáři a vozíčky i způsob komunikace jsou důležitou součástí naší práce. Eko osvěta


Zážitkový den


Bez názvu


Bambiho narozeninová akce

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/ekocentrum-dotkni-se-kridel-solovicky-dvur-dravci-20210610.html


Falconyterapie – animoterapie

V současné době se stále více setkáváme s tím, že různí dobrovolníci v dobré víře při svých návštěvách zařízení svou činnost prezentují animoterapii, nejčastěji jako canisterapii.  Bohužel dost často se stává, že tato činnost nemá se skutečnou terapií nic společného. Tímto však v žádném případě nelze odsuzovat či odmítat tytoPokračovat ve čtení


Tv Prima CNN 2.8.2021

V tento den jsme se mohli prezentovat v přímém vstupu na TVprima CNN v pořadu Nový den – Falconyterapie Vstup byl v trvání 13minut,bylo to velice krátké vystoupení,ale i za tuto možnost děkujeme. https://cnn.iprima.cz/videa/cnndomaci/novy-den-falcony-terapie


Národní myslivecké slavnosti na Ohradě a Dětský myslivecký den 31.7-1.8.2021


Něco o nás v tisku

Na podzim s námi dělali rohovor z časopisu Venkov a styl.Přečíst si ho budete moct v březnovém vydání (3/21).


© 2022: Dotkni se křídel z.s. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress